SportsWatch Logo Click here to read this page in English language  Klik hier om deze pagina te lezen in de Nederlandse taal
 Home | Bedrijf | Producten | Diensten | Downloaden | Ondersteuning | Reageren | Registreren | Contact

 All sports = SportsWatch | Viewer | Delay | Video | Clock | Pocket | Interface
 Swimming = SwimWatch | Viewer | Coach | Race Analyzer | Start Analyzer | Turn Analyzer | Pocket | Interface

SportsWatch Interface

Gegevens importeren van PocketPC naar PC

De programma's van SportsWatch voor PocketPC geven niet alleen cijfers weer op het beeldscherm van de PocketPC, deze gegevens worden ook opgeslagen in bestanden op de PocketPC. Deze bestanden kunnen worden geopend in Excel met behulp van de gratis Excel applicatie genaamd SportsWatch Interface.

Dus dit programma is puur bedoeld voor gebruikers van de SportsWatch Pocket software!

Nadat de bestanden met ActiveSync of een ander programma van de PocketPC naar de desktop PC of laptop zijn overgebracht, kunnen deze met het programma The SportsWatch Interface worden geopend in Excel. Het is ook mogelijk om gegevens te bewerken en weer op te slaan. Na het synchroniseren zijn deze bewerkte gegevens ook weer beschikbaar op de PocketPC.

Wanneer SportsWatch Interface wordt geopend in een versie ouder dan Excel 2007, wordt een menu toegevoegd aan het normale menu van MS Excel. Het menu wordt weer verwijderd als de applicatie wordt afgesloten. In Excel 2007 worden extra menu's getoond op het laatste lint.

Op het werkblad Swimmers is het mogelijk om gegevens van sporters te beheren. Dit is alleen van toepassing voor gebruik met het programma SportsWatch Pro (in de programma's SportsWatch Lite en SportsWatch Multi worden geen namen van sporters gebruikt). De namen van de sporters moeten in kolom B worden getypt, de naam van de groep kan in kolom C worden getypt. Met de eerste optie in het menu (Save Swimmers File to PocketPC) worden deze gegevens opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt op de PocketPC in het programma SportsWatch Pro.

Namen van sporters en groepen kunnen ook in de PocketPC worden ingevoerd en bewerkt, maar het is nog makkelijker om dat in the SportsWatch Interface te doen. Als er toch aanpassingen zijn gemaakt in de gegevens van sporters, kunnen de gegevens met de tweede optie in het menu (Open Athletes File from PocketPC) worden gekopieerd naar the SportsWatch Interface.

Uiteraard kan het programma ook gegevensbestanden openen, met alle laptijden, slagfrequenties, etc. Met behulp van de derde optie in het menu (Open Data File from PocketPC) kan een willekeurig bestand worden geopend in Excel. Dit kan een dagbestand zijn met alle gegevens van een dag, of een persoonsbestand met gegevens van een bepaalde sporter.

Het is belangrijk te weten dat alle gegevens per mode worden opgeslagen. De gegevens van sprints en races worden niet door elkaar heen opgeslagen, maar in submappen:

Gegevens die zijn opgenomen in de Sprint mode zijn te vinden in de map
    \My Documents\SportsWatch\Pro\Sprint
Gegevens die zijn opgenomen in de Race mode zijn te vinden in de map
    \My Documents\SportsWatch\Pro\Race
Etc.

Deze structuur van submappen wordt bij synchroniseren overgenomen op de desktop PC. Het pad van het databestand wordt gebruikt om te bepalen van welke mode de gegevens zijn, waarna binnen het programma SportsWatch Interface automatisch titels worden geplaatst in de eerste rij. Tevens worden enkele kolommen gekleurd in de kleur van die mode (in het geval van de Race mode is die kleur rood).

Na het openen worden bepaalde kolommen automatisch gegroepeerd, zodat alleen de laptijd zichtbaar blijft. De andere gegevens kunnen worden getoond door te klikken op een knopje met een plus (zie afbeelding hierboven) of op het knopje met de 2 (aan de linkerzijde, boven rij 1). De gegevens kunnen worden verborgen met de knop met de min, of het knopje met het cijfer 1.

Indien het gewenst is kunnen de gegevens worden bewerkt. Na het bewerken kunnen de bewerkte gegevens weer worden opgeslagen op de PocketPC met de vierde optie in het menu (Save Data file to PocketPC).

Met de vijfde optie (Export Data File as Excel file) is het mogelijk om gegevens te exporteren naar een nieuw Excel-bestand (het werkblad wordt gekopieerd naar een nieuw document, zonder het andere werkblad en zonder de macrocode).

Downloaden

Deze software is te downloaden vanaf deze pagina.


Prijzen

Deze software is freeware.

Registreren

Deze software hoeft niet te worden geregistreerd.

Systeemeisen

Het Interface programma vereist Microsoft Excel 2000, 2003, 2007 of 2010. Stuur bij problemen een email, zie de contactgegevens.

 All sports = SportsWatch | Viewer | Delay | Video | Clock | Pocket | Interface
 Swimming = SwimWatch | Viewer | Coach | Race Analyzer | Start Analyzer | Turn Analyzer | Pocket | Interface

  © NatriSoft Alle rechten voorbehouden - Disclaimer & Copyright -  Privacy policy -  Algemene voorwaarden