Logo

Privacy Policy

Verzamelen persoonsgegevens

Wanneer u software download vanaf een van de websites van NatriSoft, wordt u gevraagd om een naam en email adres. Wij willen graag weten wie onze software test en we horen graag (optioneel) wat uw bevindingen zijn. Bij een registratie vragen wij meer gegevens, welke we nodig hebben om onze producten te kunnen leveren of onze diensten te kunnen verlenen.

Uw gegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden en we verzamelen ook geen gegevens over u uit andere bronnen. De enige informatie die wij over u hebben zijn de gegevens die u zelf aanlevert en de gegevens over de producten en diensten die u afneemt.

Bescherming persoonsgegevens

Onze website is voorzien van een SSL certificaat en uw gegevens worden na ontvangst opgenomen in onze administratie. Onze administratie is geheel offline, er worden geen klantgegevens online geplaatst. Onze apparatuur is adequaat beveiligd. Er worden regelmatig backups gemaakt van de administratie en deze backups worden net als de actuele administratie niet online opgeslagen.

Tracking

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van diensten als Google Analytics of Facebook pixel. Er worden ook geen cookies of IP nummers opgeslagen van gebruikers die onze website bezoeken om informatie over producten tot zich te nemen. We geloven niet in het fenomeen big data als verdienmodel. Maar bij het bestellen van producten en bij het activeren van licensties (op www.natrisoft.com), worden wel IP adressen gelogd, om veiligheidsredenen.

Communicatie met klanten

Informatie die onze klanten nodig hebben om onze diensten en producten af te nemen, is beschikbaar op de website of wordt per email verstrekt. Ook facturen worden per email verzonden en benodigde support wordt per email gegeven. We zijn heel spaarzaam in het versturen van mailingen. Als we dat doen, doen we dat in lijn met de geldende wettelijke bepalingen. Wij voorzien elke mailing van het email adres waarop u het bericht ontvangt en een link om u af te melden.

Verwijdering van gegevens

Indien klanten hebben aangegeven geen diensten en producten meer af te willen nemen, worden de klantgegevens in ons administratiesysteem inactief gemaakt. Indien klanten daar expliciet om vragen, worden de persoonsgegevens verwijderd uit ons systeem.

Geldigheid en toepassing

Deze privacy policy is van toepassing op de websites die NatriSoft maakt voor eigen producten. Deze zijn niet van toepassing op websites die NatriSoft maakt voor opdrachtgevers of diensten die zij verricht in opdracht van opdrachtgevers. Voor die producten en diensten gelden de voorwaarden en regels van de opdrachtgever.

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar marcel@natrisoft.nl.

© NatriSoft Alle rechten voorbehouden - Disclaimer & Copyright  -  Privacy policy  -  Algemene voorwaarden